ByMija som fotograf


I samma ögonblick som jag tittar igenom sökaren på min kamera, börjar mitt skapande. Det är då jag bestämmer vinklar, avstånd, skärpedjup och känslan jag önskar förmedla i bilderna. I samma ögonblick som jag trycker ner avtryckaren, ser jag ett färdigt resultat framför mig; bilden, känslan med fullständig slutretusch. Jag tar inte bara ett kort – jag skapar varje bild med stor omsorg.