INDUSTRI & TILLVERKNING


Idag vill slutkunden inte bara se en färdig produkt, utan även ta del av hela produktionsprocessen. Jag hjälper er att avbilda allt ifrån:


  • Idé/Design/Skiss
  • Produktutvecklingens olika stadier
  • Produktion
  • Slutprodukt
  • Sälj/Kundvård